Ejendomsservice & Håndværk

Vi arbejder med:

Vedligeholdelse af ejendomme og udendørsarealer

Ejendomsservice & Håndværk er for dig som:

  1. Gerne vil arbejde bredt med forskellige slags håndværk
  2. Har lyst til at vedligeholde skolen både ude og inde
  3. Drømmer om at blive pedel
  4. Vil prøve kræfter med maskiner og værktøj

Linjens arbejdsopgaver

• Pleje af skolens grønne arealer; plæner, hække, bede m.m.

• Udføre nye anlægsarbejder, f.ex fliser, bede, hække, græsplæner m.m.

• Tilsyn med og lettere vedligehold af skolen bygninger, heriblandt maleopgaver o. lign.

• Renholdning af udendørsarealer, snerydning, fejning m.m.

• Etablering og vedligeholdelse af skolens lege- og aktivitetsområde, Idasletten, der består af 4 tønder

• land med skov, eng og sø.

• Opskæring af træ fra eget savværk til brug i egne produktioner samt til salg ud af huset.

• Løbende udbygning af egne værksteds og mødefaciliteter

• Produktion og salg af brænde

På linjen kan du lære

• At bruge dine hænder og betjene mange forskellige slags værktøjer og maskiner

• At beskrive, planlægge og udføre en given opgave

• At samarbejde

• At realisere en ide

• At få kendskab til mindre håndværksmæssige løsninger

• At få kendskab til måltagning og simple beregninger

• At få nye gode kammerater

Vores undervisere på Ejendomsservice & Håndværk

Skipper Jørgensen

Skipper Jørgensen

Linjeleder for Ejendomsservice & Håndværk

Få en rundvisning

Her finder du os

Copyright © Sydfyns ErhvervsForskole
Copyright © Sydfyns ErhvervsForskole