Pædagogisk skoleleder for FGU Svendborg

Pædagogisk skoleleder for FGU Svendborg

Er du et ordentligt menneske med mod på at lede i en tid, hvor forandringens vinde blæser? Vil du være med til at skrive historie, når vi den 1.8 2019 slår dørene op for en helt ny ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn!

Du får ikke en bedre mulighed!

Sydfyns ErhvervsForskole søger en leder til skolen i Svendborg, som skal være en del af ledelsesteamet for FGU Syd- og Midtfyn. Stillingen har 2 tidsfaser:

1. 1. marts 2019 – 31. juli 2019
Skal du tage del i den daglige drift af skolen samt udviklingen af indholdet af FGU på de
3 spor: Almengrunduddannelsen (AGU), Produktionsgrunduddannelsen (PGU) og Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

2. 1. august 2019 
Daglig pædagogisk ledelse med ansvar for personale på de ovenfor nævnte 3 spor samt drift og udvikling af skolen i forhold til personalemøder, arrangementer, MUS/TUS, elevsager mm.

I foråret 2018 vedtog Folketinget FGU-lovpakken og med reformen oprettedes den Forberedende Grunduddannelse (FGU) som hovedvejen for unge op til 25 år, der har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

FGU-institutionerne er nu etableret og skal med medarbejderne fra VUC-centrene, produktionsskolerne, EGU- og KUU-uddannelserne udvikle en ny fælles profession og et fagligt felt.
I august 2019 slår FGU Syd- og Midtfyn dørene op for de første elever til en helt ny uddannelse og en meget ambitiøs målsætning.

Vil du være en del af vores lederteam?

Vi søger en dygtig og selvstændig leder, der kan arbejde dedikeret med opgaven og samtidig bidrage til udviklingen af den nye skoleform. Du refererer til forstanderen for FGU Syd- og Midtfyn, Ene Wolfsberg, og dine ledelseskollegaer består af økonomi- og administrationschefen, skoleledere i Faaborg og Ringe samt kvalitets- og driftslederen.

Vil du være med til at gøre skolen til en attraktiv arbejdsplads og et fyrtårn i FGU-skoleformen?
Inden vi kan byde de første elever velkommen venter en række opgaver og processer, der skal analyseres og udføres. Vi skal fusionere medarbejdere fra 3 forskellige skoler, og dermed også skabe en ny fælles skolekultur og en ny professionsidentitet. I den proces er det afgørende, at alle medarbejdere bliver involveret i tilblivelsen af indholdet i de 3 spor. Du skal gå forrest, motivere og engagere skolens medarbejdere og sikre, at FGU Syd- og Midtfyn bliver en attraktiv arbejdsplads.

Eleverne på FGU
Det er afgørende, at du kan lide unge mennesker med alt hvad dette indebærer. Du skal være dygtig til at skabe relationer og din tilgang til både elever og medarbejdere skal være anerkendende og nysgerrig.
Vi lykkes, når vi laver skole for vores elever, der hviler på den grundlæggende antagelse, at alle har et talent, det handler bare om at bringe det i spil.
Vi forventer, at du har erfaring med og viden om at arbejde med progression i elevernes læring og trivsel. Mens eleverne går på FGU skal de blive så dygtige, at de næste døre åbner sig og vejen er banet for en tilværelse som selvforsørgende. Det er også afgørende, at skolen er det sted, hvor de oplever et tilhørsforhold og deltagelse i et fællesskab.

Den ideelle profil
I den endelige udvælgelse vil erfaringsbaggrund som ledelsesmæssige og personlige kompetencer blive vægtet.
Kriterier:
• Relevant lederuddannelse, fx Diplom i ledelse
• Ledelseserfaring – gerne ledelse af forskellige medarbejdergrupper
• Erfaring med økonomisk drift gerne fra en selvejende institution
• Erfaring med unge i målgruppen
• Erfaring fra pædagogisk og didaktisk arbejde
• Mod til at gå forrest og afprøve idéer undervejs
• Evne til at motivere og inspirere medarbejdere og ledelseskollegaer
• Kan arbejde struktureret og målrettet
• Store forudsætninger for at samarbejde med andre
• Gode kommunikationsevner både i skrift og tale
• Kan bevare overblikket, holde hovedet koldt og hjertet varmt

Ansættelsesvilkår

Stillingen er på fuld tid med ansættelse 1. marts 2019.
Ansættelsesforholdet er uden øvre arbejdstid.
Løn, ansættelsesforhold og pensionsordning i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation/Overenskomstansattes centralorganisation (LC/OC – fællesoverenskomst) og organisationsaftalen mellem Uddannelsesforbundet og Finansministeriet: Organisationsaftale om ledere og lærere ved produktionsskoler.
Medarbejderen vil blive indplaceret i et intervallønsystem for viceforstandere:
Intervalminimum pr. år kr. 419.195 (angivet pr. 01.04.2018)
Intervalmaksimum pr. år kr. 494.763 (angivet pr. 01.04.2018)
+ pension 17,3 %
Herudover gives der funktionstillæg for varetagelse af PBE, EGU og KUU (i niveauet kr. 90.000)

Du vil pr. 31. juli blive overdraget fra Sydfyns ErhvervsForskole til FGU Syd- og Midtfyn.

Proces- og tidsplan

Ansøgning med CV stiles til skolens forstander, Ene Wolfsberg, og mailes til ansoeg@se-f.dk

AKTIVITET DATO

    Ansøgningsfrist 11-1 2019
  • Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde 11.1-14.1 2019
  • Indledende samtaler 15.1 2019
  • Test, personvurdering og referencetagning 23.1-24.1 2019
  • Rapportering og 2. samtale 28.1 2019
  • Underskrift af ansættelseskontrakt 30.1 2019
  • Tiltrædelse 1. marts 2019

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til forstander for FGU Syd- og Midtfyn, Ene Wolfsberg, mobil 23 25 94 14.

Baggrundsviden
Ved en eventuel samtale forventes det, at du har læst følgende materialer:
1. Informationsmateriale om Forberedende Grunduddannelse
download bilag
2. Lov om Forberedende Grunduddannelse
download bilag
3. Institutionens hjemmeside: www.fgusydogmidtfyn.dk

BILAG

Hent stillingsopslaget som pdf her

Udgivet den

Få en rundvisning

Her finder du os

Copyright © Sydfyns ErhvervsForskole
Copyright © Sydfyns ErhvervsForskole