Organisation

Organisations- og ledelsesstruktur
Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole er en selvejende institution med egen bestyrelse.

Bestyrelsen er skolens øverste myndighed med ansvar overfor undervisningsministeriet.

Bestyrelsens sammensætning
Udpeget af Svendborg Byråd:                        2 personer
Udpeget af Langeland Byråd:                         1 person
Udpeget af arbejdstagerorganisation:          2 personer
Udpeget af arbejdsgiverorganisation:          2 personer
Personer med særlige forudsætninger:        2 personer

På bestyrelsesmøderne deltager i øvrigt skolens forstander, souschef og pædagogiske leder, økonomi- og administrationschef og tillidsmand.

Bestyrelsen konstituerer sig med:
Formand og Næstformand

Forretningsudvalg:
Formanden og næstformanden er sammen med et øvrigt bestyrelsesmedlem identisk med skolens forretningsudvalg.

Der afholdes 4 årlige bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder efter behov.

Bestyrelse
Formand: Niels Chr. Nielsen
(Medlem af forretningsudvalget)
Næstformand: Benny Nürnberg (Øvrige)
(Medlem af forretningsudvalget)
Øvrige: Henrik Nielsen (Svendborg Kommune)
(Medlem af forretningsudvalget)
Sten Jensen (LO)
Lise Pihl Jensen
(Langeland Kommune)
Lene Munter (DI)
Carl Aage Jensen (DI)
Maria Puludan
(Svendborg Kommune)
Kristian Kunkel (Øvrige)
Ledergruppe
Forstander: Ene Wolfsberg
Souschef og pædagogisk leder: Hans Erik Hansen
Økonomi- og administrationschef: Lennart Simonsen

Sydfyns ErhvervsForskole er en selvejende institution. Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, Svendborg Kommune og en medarbejderrepræsentant.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens drift og økonomi og tager de overordnede beslutninger om, hvilken profil skolen skal have, og hvad vi skal tilbyde inden for rammerne af Lov om Produktionsskoler.

Bestyrelsen

Niels Chr. Nielsen

Formand, medlem af forretningsudvalget
Mobil: 20 47 96 38
Mail: ncn@go2green.dk
Levnedsbeskrivelse:
Født på Mandø Kro den 5. maj 1957. Vadehavet var min legeplads i drengeårene. En handelseksamen fra Ribe Handelsskole blev efterfulgt af en 2 årig læreplads i Brøns Brugsforening. Som sprød brugskommis indvandrede jeg til Svendborg i 1977, hvor jeg fik ansættelse i daværende Sørup Brugs. Min brugskarriere blev afløst i 1985 af et job som distriktskonsulent hos Carlsberg Bryggerierne, hvor jeg var i 10 år. Efter et par år i skilte og reklamebranchen var jeg afdelingsformand i HK Svendborg og tillige formand for LO Sydfyn. Den fagpolitiske karriere sluttede i 2008. Et år i Folketinget i 2008/2009 blev afløst af freelance opgaver for LO Danmark og LO Sydfyn, indtil jeg blev ansat som projektleder i klimainitiativet GO2Green i 2011.

Jeg var gennem 23 år medlem af bestyrelsen på Svendborg Erhvervsskole og har siden år 2000 repræsenteret LO Sydfyn i Sydfyns ErhvervsForskoles bestyrelse.

Jeg er gift med Helle, med hvem jeg har Kathe. Min søn Kim har jeg fra et tidligere forhold.

Benny Nürnberg

Næstformand, medlem af forretningsudvalget
Mobil: 28 57 80 72
Mail: benny.nurnberg@gmail.com
Levnedsbeskrivelse:
Født 27/9 1947 i Odense. Har boet i Svendborg siden 1950 med små afstikkere. Uddannet maskinarbejder fra Maskinfabrikken Svendborg og efterfølgende produktionsingeniør fra Odense Teknikum. Har virket som fabrikschef på henholdsvis på elevatorfabrikken Lifton i Haderslev og møbelfabrikken Tranekær Furniture. Fra 1980 drevet forskellige former for detailhandel i Svendborg sammen med min kone Dorthe.

Af relevante bestyrelsesposter og tillidshverv kan nævnes: Medlem af byens erhvervsråd i tre perioder, formand for Svendborg Handelsstandsforening i en årrække. Formand for bestyrelsen på Svendborg handelsskole i 15 år, medlem af ”formandskabet”, der forestod sammenlægningen af handelsskolen og teknisk skole samt ikke mindst medlem af bestyrelsen på ErhvervsForskolen, hvor jeg har virket som næstformand i 15 år – de seneste 11 år på et af to ekstra mandater ”for personer med særlige kompetencer”.

Henrik Nielsen

Byrådsmedlem, medlem af forretningsudvalget
Mobil:
Mail: nielsen@svendborg.dk 
Levnedsbeskrivelse:

Maria Paludan


Mobil:
Mail:
Levnedsbeskrivelse:

Lisa Pihl Jensen

Mobil:
Mail: lpj@langelandkommune.dk
Levnedsbeskrivelse:

Sten Jensen

A-kasseleder 3F
Mobil: 61 66 56 41
Mail: sten.jensen@3f.dk
Levnedsbeskrivelse:
Nuværende bopæl i Svendborg.
Jeg er A-kasseleder i 3F Bygningsarbejdernes Fagforening, der dækker hele Fyn, og har været det siden 1. januar 1990. Derudover sidder jeg i LO Sydfyns bestyrelse og er med i de lokale A-kasse udvalg på Syd-og Vestfyn.
Ud over at arbejde med A-kassen har jeg beskæftiget mig med beskæftigelsespolitik i mange år, både på lokalt plan, men også på landsplan.

 

Carl Aage Jensen

Civilingeniør, bestyrelsesformand i C.C. Jensen A/S
Mobil: 22 22 29 50
Mail: caj@cjc.dk
Levnedsbeskrivelse:
Nuværende bopæl på Thurø. Født i Svendborg den 3. marts 1943. Af almindelig, borgerlig familie. Et drengeliv med spejderbevægelsen som hovedingrediens. Student fra Svendborg Gymnasium i 1963. Civilingeniør i kemi fra DTH (nuværende DTU) i 1970. Militærtid 1971-72. Indtrådt i familiefirmaet C.C. Jensen A/S i 1972; aftrådt som administrerende direktør i 2013 og tiltrådt som bestyrelsesformand i 2014. Gennem årene medlem af diverse bestyrelser, hvoraf SIMAC har været den vigtigste. Gift med Anette Hallberg i 1968. Børn: Tvillingerne Søren Hallberg Jensen og Henrik Hallberg Jensen samt efternøleren Christian Hallberg Jensen.

 

 

Kristian Kunkel

SSP-konsulent
Mobil: 24 88 63 38
Mail: kristian.poul.kunkel@svendborg.dk
Levnedsbeskrivelse:
Siden februar 2003 har jeg arbejdet som SSP konsulent i Svendborg kommune.

Jeg er uddannet konfliktmægler i Danmark og England.  Arbejder meget i det forebyggende felt, hvor arbejdet med relationer til de unge og deres familier er en vigtigt del af mit arbejde.

Jeg er gift med Anne og har tre børn. Er fodboldtræner i fritiden for U7 og U8 drenge i Egebjerg fodbold.

 

Ledelsen
Forstanderen har det overordnede pædagogiske, økonomiske og administrative ansvar og varetager det daglige skolepolitiske arbejde med ansvar overfor bestyrelsen.

Sekretæren refererer direkte til skolens forstander, hvis opgaver hun primært varetager.

Souschefen og den pædagogiske leder er stedfortræder for forstanderen ved dennes fravær. Som pædagogisk leder varetages den daglige drift for vejledning, undervisning og pædagogik med ledelsesansvar overfor forstanderen.

Økonomi- og administrationschefen er leder for skolens økonomi, administration og personaleadministration med ledelsesansvar overfor forstanderen

Uddannelses- og driftleder Kombineret Ungdomsuddannelse er leder for uddannelsens økonomi, administration og personaleadministration med ledelsesansvar overfor forstanderen.

Organisation over værksteder, almenundervisning, erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og vejledningen.

Få en rundvisning

Her finder du os

Copyright © Sydfyns ErhvervsForskole
Copyright © Sydfyns ErhvervsForskole