Timer og arrangementer

Elever på Sydfyns ErhvervsForskole skal i 2016 have følgende timer pr. uge, når de går i skole:

Mandag-torsdag:                       8-15     7 timer
Fredag                                        8-14    6 timer

Herudover er der temaarrangementer og andre aktiviteter i løbet af året. Det kan både være aften, weekend og eftermiddage og er for hele skolen:

  • Temaarrangementer af 2-5 timers varighed som typisk ligger i forlængelse af skoledagen.
  • Åbent Hus-arrangementer hvor I som forældre og pårørende er meget velkomne til at deltage.
  • En 2-3 dages Introtur hvor hele skolen tager af sted på tur.
  • Jule- og sommerfest.
  • Julemarked – weekendarrangement for offentligheden
  • Kulinarisk Sydfyn: Samarbejde i forhold til det store årlige tilbagevendende Fødevaremarked i Svendborg centrum sidste weekend i juni måned. Alle skolens elever og medarbejdere deltager i dette arbejde i ugerne op til skolens sommerferie. Weekendarbejde skal påregnes.

Andre aktiviteter bliver arrangeret af de enkelte linjer og er normalt ikke fastlagt ved skoleårets start. Eleverne får besked i god tid, så de kan nå at planlægge øvrige arrangementer efter dette.

  • Virksomhedsbesøg og besøg på uddannelsesinstitutioner.
  • Besøg på fagmesser.
  • Udflugter med fagligt og socialt indhold – måske med overnatninger.
  • ”Overarbejde” pga. bestilte produktioner ud-af-huset eller arrangementer med besøg udefra.

Sommerskole
For enkelte elever kan det være nødvendigt at kræve, at de skal deltage i sommerskole 1 til 5 dage i vores planlagte sommerferie. Det er typisk hvis de, af forskellige årsager, ikke har deltaget i de planlagte aktiviteter og derfor mangler timer til at opnå fuld tid og derved skoleydelse.

Arrangementer

Du skal være opmærksom på, at skolen afholder arrangementer med mødepligt uden for normal skoletid.
Snak med din linjeleder eller kig i skolens kalender.

Få en rundvisning

Her finder du os

Copyright © Sydfyns ErhvervsForskole
Copyright © Sydfyns ErhvervsForskole