Start når du vil

Du kan starte på alle hverdage i løbet af året, men der nogle ting som skal ordnes først:
Tal med din UU-vejleder og ring derefter til en af skolens vejledere. Sammen med en af skolens vejledere laver du så en aftale om en rundvisning eller en indskrivningssamtale.

Rundvisninger
Vi har faste rundvisninger hver tirsdag kl 13.00 og hver torsdag kl 11.00. Her behøver du ikke at ringe først.
Der vil være en vejleder til at tage imod dig og vise dig rundt på skolen. Det tager ca. en time. Der kan også kan være andre ligesom dig, som vil se skolen. Hvis du derefter gerne vil starte på skolen, så lav en aftale med vejlederen om en indskrivningssamtale.

Hvad sker der til indskrivningssamtalen?
”Vi holder med dig”. Vi spørger meget for, at kunne lave det bedst mulige forløb for dig.

En indskrivningssamtale tager ca. en time. Enkelte elever skal måske til 2 samtaler.
Du kan komme alene, sammen med en af dine forældre eller en anden du gerne vil have med, det bestemmer du.
Har du fået din produktionsskolevurdering af din UU-vejleder, skal du medbringe den til samtalen.

Til samtalen spørger vi om alle de sædvanlige ting; navn, adresse, telefonnumre osv. Vi vil også spørge ind til din skolegang, om hvad du flyder dine dage op med, om der er specielle ting vi skal tage hensyn til, sygdom, medicin og lign. hvad du kunne tænke dig, efter du har været hos os og hvad du gerne vil have os til at hjælpe dig med.

Vi finder også ud af, om du skal deltage i skolens almenundervisning i dansk, matematik eller ordblindeundervisning, hvilken linje du skal starte på og hvornår du kan starte.

Kan jeg så starte på en hvilken som helst linje?
JA –
 der kan dog være tidspunkter hvor den linje som du gerne vil starte på, er optaget. I så fald kan du starte på en anden linje først og komme på venteliste og blive flyttet over, når der bliver plads. Der er ingen optagelseskrav for at starte på de forskellige linjer. Du skal interessere dig for faget og, som udgangspunkt, kunne klare de opgaver, som linjen arbejder med.

Hvad sker der når jeg skal starte den første dag?
Du møder ind i Vejledningen, hvor du har været til samtale. Der vil der være en vejleder til at tage imod dig, og følge dig ned på din linje. Her bliver du taget imod af en linjeleder og en af de andre elever fra linjen, som vil hjælpe dig til rette på linjen og skolen, med det du skulle have brug for. Du vil også typisk få udleveret arbejdstøj (til låns) og få anvist et skab som kan låses.

Skulle du af en eller anden grund, være forhindret i at møde op den dag vi har aftalt, så ring til den vejleder du snakkede med til indskrivningen, eller til skolens hovednummer.

Skolens vejledere

IDA Ringtved Ida Ringtved
il@se-f.dk
Lone Høgh Jensen Lone Høgh Jensen
lhj@se-f.dk
Tommy Jørgensen Tommy Jørgensen
tj@se-f.dk

Ring til skolen på
62 22 41 10

Få en rundvisning

Her finder du os

Copyright © Sydfyns ErhvervsForskole
Copyright © Sydfyns ErhvervsForskole