Jobopslag: Brænder du for unge og udvikling?

Jobopslag: Brænder du for unge og udvikling?

– og vil DU være med til at give dem en god start på en erhvervsuddannelse?

Sydfyns ErhvervsForskole i Svendborg søger en dygtig og udviklingsorienteret linjeleder til skolens produktionsskolebaserede Natur & Friluftslinje til ansættelse d. 1. marts 2018

Læring gennem praktisk arbejde og opgaveløsning
Det er din fornemste opgave sammen med den anden linjeleder på Natur & Friluft at skabe et læringsmiljø, hvor I støtter, underviser og motiverer eleverne i at tilrettelægge og afvikle friluftsarrangementer for skoler, institutioner og andre interesserede.
Derudover bliver du medansvarlig for linjens håndværksmæssige produktioner såsom interne/eksterne anlægsopgaver, mindre skovarbejde, naturfaciliteter o. lign. Naturpleje på skolens arealer samt pasning af skolens nærområder vil også være et af dine ansvarsområder.

Formidling og udvikling
Vi forventer, at du har de faglige kompetencer, der er nødvendige for at bestride stillingen. Se funktionsbeskrivelsen nedenfor.
Derudover ønsker vi en engageret, selvstændig og udadvendt kollega, der brænder for at arbejde med unge og deres udvikling. Vi forventer, at du giver dit besyv med omkring udviklingen af linjen i produktionsskolens ånd, og at du er en god og levende formidler med noget på hjerte. En vis robusthed og et stort smil på læben er helt nødvendig i vores travle hverdag.
Vi tilbyder et levende, afvekslende og uformelt job blandt mange unge mennesker i et kreativt og spændende skolemiljø, hvor såvel skolens elever som undervisere løser opgaverne i tæt samarbejde.                .

Om skolen
Målet for Sydfyns ErhvervsForskoles arbejde er gennem kombineret undervisning og produktion at kvalificere eleverne til uddannelse eller arbejde samt at styrke deres personlige livskompetencer. Skolen udbyder 4 forskellige uddannelsesområder: Produktionsskoleuddannelsen, Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse (PBE), Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU). Skolen er p.t. normeret til 149 produktionsskoleelever, 70 KUU elever, 55 EGU-elever og har 37 medarbejdere.

Fælles rundvisning på skolen finder sted tirsdag den 9. januar 2018 kl. 17:00 – 19:00.
Kontakt skolens sekretær (Mille) på mobil 20 16 98 20 eller tlf. 63 21 26 22, såfremt du ønsker at deltage i denne.

Ansøgningsfrist
Ansøgning med CV stiles til forstander Kjeld Rommerdahl og mailes til ansoeg@se-f.dk
Ansøgningen skal være skolen i hænde senest søndag den 14. januar 2018.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 24. januar 2018.

Løn og ansættelsesforhold
Løn, ansættelsesforhold og pensionsordning i.h.t. fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation/Overenskomstansattes Centralorganisation (LC/OC – fællesoverenskomst) samt organisationsaftalen mellem Uddannelsesforbundet og Finansministeriet: Organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler. Lønramme 23/27 pr. 1. december 2017 fra skalatrin 29 kr. 25.474,25 til skalatrin 39 kr. 30.216,92. Derudover gives samlet tillæg på kr. 1.182,43 pr. måned.

Yderligere information
Se funktionsbeskrivelse nedenfor med kvalifikationskrav, samt generelle oplysninger om skolen her på hjemmesiden.
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til skolens pædagogiske leder og souschef Hans Erik Hansen tlf. 63 21 26 14 eller 21 48 76 11.

Funktionsbeskrivelse pr. 4. december 2017
Stillingsbetegnelse: Linjeleder på Natur & Friluft
Refererer til: Souschef Hans Erik Hansen
Nærmeste kollega: Natur & Friluftslinjens anden linjeleder
Ansvarsområde: Ansvarlig for skolens Natur & Friluftslinje i samarbejde med linjens anden linjeleder
Kort beskrivelse af linjen: Natur & Friluftslinjen blev etableret på skolen i 1999 og normeret til 2 linjeledere.

Linjens ”værksted” er skolens ca. 40 tdl. jord. Egense Ås, der er beliggende på en del af skolens marker er meget kuperet terræn og derfor udlagt til hestefold. 8 tdl. er tilplantet med skov og ca. 20 tdl. er brakmarker, der også benyttes af Islænderklubben Skeifa Svendborg, der har etableret en pas -og ovalbane af international standard.

Sammenfattende kan man sige, at det er et meget naturskønt område med mange kvaliteter til natur- og friluftsaktiviteter.

Alt efter årstiden, vil eleverne komme til at arbejde med følgende hovedområder:

· Naturpleje på skolens arealer med skov, marker og vådområder.

· Pasning og pleje af skolens heste.

· Produktioner af brænde og flis.

· Etablering af forskellige aktivitetsbaner til friluftsarrangementer.

· Introduktion til forskellige teambuilding – og samarbejdsøvelser.

· Afvikling af friluftsarrangementer for både børne– og voksengrupper.

· Pasning af skolens nærområder med græs, gårdspladser og blomsterbede.

Af maskiner har linjen skov – og entreprenørmateriel til rådighed, bl.a. traktorer, vogne, motorsave, plæneklipper, buskrydder mm.

Linjen har pt. 5 islandske heste.

Til friluftsarrangementer, som linjen arrangerer 20-30 gange i sommerhalvåret for mellem 5 og 100 deltagere/gang indgår bl.a. følgende:

· Klatring på linjens klatretårn og træklatring

· Ridning

· Samarbejdsøvelser

· Bueskydning

· Samt en masse forskellige andre aktiviteter

Desuden er linjen godkendt til at uddanne ejendomsserviceteniker i samarbejde med Bygge & Anlægslinjen og Ejendomsservice & Håndværkslinjen.

Kvalifikationskrav: Uddannelse.

Relevant uddannelse/erfaring, gerne håndværker, fritidslandmand, dyrehold, friluftvejleder eller lign.

Profil for linjeleder.

· Har teoretisk og praktisk viden om fagområderne

· Har pædagogisk indsigt og erfaring

· Kan tænke i helheder, planlægge og strukturere

· Kan formulere sig i skrift og tale

· Har erfaring i at arbejde med unge og kan formidle sin faglige viden til målgruppen

· Kan selvstændigt varetage kundekontakt/netværksarbejde

· Har lyst til at arbejde tværfagligt

· Har erfaring med arbejds- og projektledelse

· Har erfaring med budgetlægning, regnskab og tilbudsgivning

· Har kørekort

· Gode ideer til udvikling af fagområdet

· Kan bevare overblikket og holde hovedet koldt i pressede situationer

· Har humoristisk sans

· Kan bruge netværk i den daglige drift af linjen

· Har interesse i at uddanne lærlinge i samarbejde med andre linjer

Konkret opsøgende arbejde i forhold til elever og praktikpladser

· Samarbejde med skolens vejledere

· Kontakte virksomheder

· Etablere afprøvningspraktikker

· Udvikle linjens indhold i samarbejde med den anden linjeleder og den pædagogiske leder

· Selvstændigt/og i samarbejde med den, tilrettelægge og forestå undervisning på linjen

· Udarbejde budgetoverslag for aktiviteterne

· Arrangere besøg i virksomheder og på uddannelsesinstitutioner

· Arrangere afklarende praktikker for deltagerne

· Være støttende og problemløsende under gennemførelsen af praktik

· Synliggøre og dokumentere arbejdet

Derudover forventer vi, at du har lyst til at være en del af en større pædagogisk virksomhed med:

· Administrative rutiner

· Pædagogisk udvikling

· Fællesaktiviteter

· Almendannende aktiviteter

· Sundheds- og bevægelsesaktiviteter.

Løn og ansættelsesvilkår: Løn, ansættelsesforhold og pensionsordning i.h.t. fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation/-
Overenskomstansattes Centralorganisation (LC/OC – fælles-overenskomst) og organisationsaftalen mellem DPL og Finansministeriet: Organisationsaftale om ledere og lærere ved produktionsskoler.
Tiltrædelse 1. marts 2018

 

Udgivet den

Få en rundvisning

Her finder du os

Copyright © Sydfyns ErhvervsForskole
Copyright © Sydfyns ErhvervsForskole