Brænder du for unge, udvikling og grafisk arbejde?

Brænder du for unge, udvikling og grafisk arbejde?

– og vil DU være med til at give vores elever en god start på en erhvervsuddannelse?

Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole søger en dygtig og udviklingsorienteret barselsvikar til skolens Grafik, Foto & Medielinje til ansættelse den 1. februar 2018.
Stillingen er berammet til 6 mdr., med mulighed for forlængelse.

 • Er du en struktureret og disciplineret (medie)grafiker som holder af formidling af dit fag
 • Har du hjertet, hjernen og viljen på rette sted i forhold til samværet med unge?
 • Vil DU være med til at præge udviklingen af vores elever?

Dine arbejdsområder vil bl.a. være, at du motiverer og vejleder eleverne i produktionen af grafiske opgaver for linjens kunder, samt skolens interne grafiske produktioner. Du bliver ansvarlig for opsamling, projektledelse og udvikling af nye produktioner.

Vi tilbyder et levende, afvekslende og uformelt job blandt mange unge mennesker i et kreativt og spændende skolemiljø, hvor skolens elever og undervisere i tæt samarbejde løser opgaverne.

Vi ønsker en engageret og selvstændig kollega med relevante faglige kompetencer, som kan motivere og vejlede eleverne og samtidigt holde snor i værkstedets produktioner.

Lidt om Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole
Skolen er p.t. normeret til 168 årselever og 30 medarbejdere.
Målet for skolens arbejde er gennem kombineret undervisning og produktion at kvalificere eleverne til uddannelse eller arbejde, samt at styrke deres personlige livskompetencer.

Yderligere information
Se funktionsbeskrivelse med kvalifikationskrav nedenfor, samt generelle oplysninger om skolen på www.se-f.dk.
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til skolens pædagogiske leder og souschef Hans Erik Hansen tlf. 6321 2614 eller 2148 7611.

Ansøgningsfrist
Ansøgning med CV etc. stiles til skolens pædagogiske leder og souschef Hans Erik Hansen eller mailes til heh@se-f.dk og skal være skolen i hænde senest 14. december 2017.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 2

Funktionsbeskrivelse
Se funktionsbeskrivelse med kvalifikationskrav nedenfor:

Stillingsbetegnelse: Barselsvikar som linjeleder på linjen Grafik, Foto & Medie
Refererer til: Souschef Hans Erik Hansen
Nærmeste kollega: Roland Vogt
Ansvarsområde: Ansvarlig for skolens Grafiske linje.
Kort beskrivelse af linien: På grafiklinien arbejder vi med visuel kommunikation og idéudvikling.

Vi producerer tryksager for kunder i og uden for huset, lige fra brochurer, postkort, visitkort, mindre skilteproduktioner og storformatprint. Vi arbejder også specifikt med idéudvikling og design til tryk.

På den digitale front har vi fokus på at producere og vedligeholde mindre hjemmesider, samt layout til disse, ligesom vi vedligeholder facebooksider for skolen og eksterne kunder.

Vores vision er at skabe et autentisk og spændende værksted, der udvikler og ruster den unge til uddannelse eller job.

Værktøjerne er hovedsageligt programmerne Photoshop, Illustrator og InDesign.

Vi besøger firmaer for at opnå et indblik i branchens virkelighed her og nu, og vi besøger messer og deltager i kulturbegivenheder, som kan inspirere og udvikle.

Kvalifikationskrav:

 

 

Lidt om ansøger, som

 • har teoretisk og praktisk viden om – og erfaring med – grafisk produktion fra idé til det færdige produkt
 • tænker i helheder, planlægger og strukturerer
 • har viden om og erfaring med digitale medier
 • er velbevandret i programmerne Photoshop, Illustrator og InDesign
 • kan formulere sig på skrift og læse korrektur
 • selvstændigt kan varetage kundekontakt og har erfaring med og evner for budgetlægning, regnskab og tilbudsgivning
 • har pædagogisk indsigt og erfaring
 • har erfaring i at arbejde med unge inden for målgruppen,
  og kan formidle sin faglige viden til denne gruppe
 • har lyst til at samarbejde tværfagligt
 • har lyst til at indgå i en større pædagogisk virksomhed, herunder pædagogisk ledelse og administrative rutiner
 • har kørekort
Løn og ansættelsesvilkår: Løn, ansættelsesforhold og pensionsordning i.h.t. fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation/Overenskomstansattes Centralorganisation (LC/OC – fællesoverenskomst) og organisationsaftalen mellem DPL og Finansministeriet: Organisationsaftale om ledere og lærere ved produktionsskoler
Tiltrædelsestidspunkt: 1. februar 2018
Udgivet den

Få en rundvisning

Her finder du os

Copyright © Sydfyns ErhvervsForskole
Copyright © Sydfyns ErhvervsForskole