Se-f.dk er ikke længere tilgængelig her. Prøv fgusydogmidtfyn.dk i stedet.

Tag en Forberedende grunduddannelse - FGU

Alle unge under 25 år har mulighed for at tage Forberedende Grunduddannelse – FGU. Her finder man den information om FGU, man behøver for at træffe det rigtige valg.

Se denne video:, som giver en kort introduktion til FGU, og læs med her.

Der kan være forskellige årsager til, at unge, som er færdige med folkeskolen, endnu ikke er klar til at træffe et valg om, hvorvidt de skal i gang med en erhvervsuddannelse, ungdomsuddannelse eller begynde i job.

For disse unge kan Forberedende Grunduddannelse – FGU være en god løsning, for her bliver de tilbudt et grundforløb samt 3 forskellige retninger inden for boglige og praktiske fag.
De tre retninger er: produktionsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse og almen grunduddannelse.

Hvordan bliver man optaget?

Der er løbende optag på grunduddannelsen, og man kan søge ind på de tre uddannelsesretninger 3 gange om året.

Hvis man er i tvivl om, hvilken retning man skal vælge, kan man søge om at komme i et 2-ugers ansøgningsforløb. Så kan man prøve, hvilke af fagområderne der er noget for en.

Hvor kan man uddanne sig?

Der findes i alt 27 FGU-institutioner i Danmark, og nogle institutioner dækker flere kommuner. Hver institution har tilknyttet flere FGU-skoler, hvor man kan modtage undervisning.

Hvad med økonomien?

Man kan få noget, der hedder skoleydelse. Hvis man er under 18 år, kan man få 1581 kr. om måneden. Hvis man er over 18 år og hjemmeboende, kan man få 2747 kr. om måneden. Hvis man er over 18 år og udeboende, kan man få 6378 kr. om måneden.